Select Page

Informasjon for medlemmer

Vedtekter 2012

Asker Rotary Klubb vedtekter, 2012.

Lokal matrikkel:

Asker Rotaryklubb

Skjema for matrikkelinformasjon:

Skjema i Word

(Fyll ut på PC og send til IT asvarlig (Njål Andersen)

Skjema for artikkel for nett:

Skjema i Word

(Fyll ut på PC og send til IT asvarlig (Njål Andersen)

Skjema for årsrapport:

Skema i Word

Informasjon om kontingent.

– Medlemskontingenten for et halvt år er kr. 1.000,-.
– Fristene for betaling av medlemskontingenten er for høstsemesteret 1. oktober og vårsemesteret 1. april.

 Kontonummer: 1620.30.46719
 Mottakeradresse: Asker Rotaryklubb, c/o Harald Gløersen, Bruksveien 20, 1390 Vollen
 Vennligst merk innbetalingene med: KONTINGENT + BETALERS NAVN.

Kontakt Harald på tlf. 96621535 ved behov.

Skjema for yrkesmessen

Yrkesveiledning 2015 liste Oppdatert April