Select Page

Semiaden

Asker Rotaryklubb er sammen med de andre Rotaryklubbene i Asker, Røyken og Hurum ansvarlig for planlegging og gjennomføring av Semiaden.

Semiaden skal være et tur- og aktivitetstilbud med positive natur- og kulturopplevelser, som samler familier og andre i Semsvannsområdet. Hovedinnholdet retter seg inn med primært til barn og unge, men tilbudene skal også omfatte voksne deltakere. Det er et bredt program med turløyper, poster, aktiviteter og underholdning, og hvor mange frivillige lag og organisasjoner er bidragsytere.

Målsetningen for Semiaden er å gi deltakerne en lærerik og positiv opplevelse av natur og kultur ved Semsvannet og stimulere barn og voksne til å bli glad i og nysgjerrige på natur- og kulturrikdommen i området. Arrangementet bygger på NaKuHels filosofi om naturens, kulturens og fellesskapets positive effekt på menneskets fysisk og mentale helse, og på Rotarys verdier om å gjøre en samfunnsinnsats som skaper økt trivsel og bedre livskvalitet for andre. Arrangementet er en glimrende mulighet til å markedsføre Rotary og Rotarys idealer, både overfor potensielle nye medlemmer og overfor samfunnet generelt.

Arrangementet krever innsats fra mange, spesielt under gjennomføringen den 14. september, men også noe under planlegging og forberedelser de siste dagene. Vi ber derfor om at flest mulig medlemmer setter av dagen og stiller opp til tjeneste for arrangements mål. I tillegg er dette en hyggelig måte å bli kjent med Rotaryanere fra andre klubber i nærområdet.

Ta kontakt med Pål Smits hvis du vil delta. E-post: pal.smits@lindum.no